BAZÁREK OBLEČENÍ PRO DĚTI DO 6 LET

Bazárek se stal oblíbeným místem maminek. Přijďte si vybrat sezonní oblečení pro Vaše děti!

Můžete si prodat oblečení, ze kterého Vaše dítka vyrostla, jen pouze sezonní!
Prohlédněte si komisní smlouvu (komisionářská smlouva.jpg (248,8 kB)), do níž v prodejně s našimi prodavačkami sepíšete obsah vaší donesené tašky a pravidla komisního prodeje, které je potřeba znát.

Ano, tento termín je potřeba zapsat do mobilu, v prodejně totiž není místo na velké dlouhé skladování….
Ale jinak – bezva!
Bazárek funguje, mamky jsou spokojené….

 

PRAVIDLA KOMISNÍHO  PRODEJE

 • Do komisního prodeje přijímáme maximálně 20 položek na dobu 1 měsíce.
 • Komitent dostává kopii podepsané smlouvy s podrobným soupisem převzatého zboží do komise.
 • Do komisního prodeje přijímáme pouze oblečení. Jiné zboží pouze po dohodě s vedoucí prodejny.
 • Oděvy předávané ke komisnímu prodeji musí být čisté, bez skvrn, trhlin a poškození (špatné zdrhovadlo apod.)
 • Oděvy nesmí být cítit kouřem nebo ztuchlinou.
 • Oděvy nesmí být napadeny molem, nesmí být žmolkované a vytahané či ušité do jiných špatných rozměrů.
 • Nepřijímáme oděvy, které jsou nevhodné k nošení z důvodu velké výstřednosti, nemodernosti nebo jiných extrémních důvodů.
 • Nepřijímáme oblečení, které známe z předchozí praxe, že je neprodejné.
 • Oblečení musí mít prázdné kapsy, je nutné aby přicházející komitent tuto skutečnost předem zkontroloval.
 • Přijímáme pouze sezónní zboží.
 • Prodavačka (komisionář), která oblečení přijímá, sepisuje - je povinna provést přísný výběr kvality přineseného zboží.
 • Cenu si stanovuje komitent – zákazník, ale je vhodné dbát doporučení, zkušeností prodavačky, aby nedocházelo k zaplnění obchodu neprodejným zbožím. Je nutné brát v úvahu celkovou levnou symbolickou úroveň cen v našem obchodě.
 • Zboží bude komisionářem – prodavačkou  řádně označeno číslem, položkou a cenou a po celou dobu 1 měsíce bude k dispozici v prodejně pro zákazníky.
 • Komisionář ocení zboží cenou, kterou tvoří součet ceny zákazníka, rabat a částka DPH. (DPH 20% vypočítáno  z částky rabatu). Ceník je vystaven vždy  u  příjmu zboží.
 • Po uplynutí 1 měsíce komisionář - prodavačka  zboží vyhledá a připraví k vyúčtování.
 • Komitent je povinen dojít v domluveném termínu, který je uveden na smlouvě. V případě  nečekaného problému komitenta bude zbylé zboží i částka za prodané zboží uložené v prodejně po dobu nejdéle 1 měsíce. Přesné datum je rovněž uvedeno na smlouvě. Po uplynutí této doby peníze i zboží se stávají majetkem prodejny. To znamená, že zboží může být zlikvidováno a finanční částka použita na podporu činnosti charity.
 • Komitent při vyúčtování podepíše výdajový doklad se součtovou cifrou cen prodaného zboží, dle zápisu v sepsané smlouvě a peníze mu jsou ihned vyplaceny.Doplněk smlouvy je vyrozumění, jak bylo naloženo se zbylým neprodaným zbožím. Uvedené je stvrzeno podpisem komitenta.
 • Zboží zbylé a odnesené z komisního prodeje je možné zařadit opět do prodeje v příští komisní smlouvě pouze výjimečně. Toto rozhodnutí závisí na posouzení prodejnosti komisionáře – prodavačky.
 • Prodavačka (komisionář) i osoba, která zboží přináší (komitent) jsou povinni se řídit těmito pravidly.

 

Ve Strážnici 2.1.2012
zpracovala: Ludmila Múčková, vedoucí Střediska AVE       
schválil: Ing. Zdeněk Bína, ředitel Charity Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, Strážnice